Fuullständiga tävlingsvillkor för tävlingEN "vinn snacks för 500kr"

1. Tävlingen pågår mellan 24 januari 2023 00:00 – 31 januari 2023 00:00. Bara bidrag som inkommit under de datum som tävlingen pågår kommer att tas med i uttagningen av vinnaren.

2. Arrangör är Fontana Food AB, Studiovägen 6, 135 21 Tyresö. Vid eventuella frågor kontakta Fontana Food på telefon: 084487100.

3. Tävlingen är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Sverige. Anställda eller representanter för Fontana Food eller deras familjer får inte delta i tävlingen.

4. För att delta i vår tävling behöver du skicka in ditt bästa snackstips i vårt tävlingsformulär.

5. Vinsten är 1 (ett) snackspaket av valfria varor (värde 500kr), för en stycken deltagare.

6. Endast tävlingsbidrag som inkommit enligt punkt 4 ovan kommer godtas. Genom deltagande i tävlingen accepterar deltagaren att Fontana Food har rätt att utan kostnad publicera tävlingsbidraget samt namn på vinnare på sina egna plattformar. Med plattformar avses Fontanas hemsida, Facebook och Instagram.

7. Varje deltagare kan enbart delta och vinna en gång under hela tävlingens gång.

8. Vinnande bidrag kommer att utses av en jury bestående av representanter från Fontana Food. Juryns beslut kan inte överklagas.

 9. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

10. Vinnarna meddelas personligen av Fontana Food. Vinnaren meddelas efter tävlingen avslutats (31 januari 2023).

11. Deltagarnas personuppgifter kommer att användas i syfte att genomföra tävlingen, vilket bl.a. innefattar administration av anmälningar, offentliggörande av vinnaren, information till vinnaren om vinsterna och distribution av vinster. Fontana Food kommer att behandla deltagarnas kontaktuppgifter och tävlingsbidrag för ändamålet att administrera tävlingen.

12. Priser kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. För det fall den i punkt 5 angivna produktvinsten inte är tillgänglig, har Fontana Food rätt att ersätta vinsten med en alternativ produkt som har motsvarande värde.

13. Fontanafood lämnar inte ut personuppgifter till tredjepart eller lagrar personuppgifterna efter att tävlingen är slut.

14. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren ovan villkor.

 Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter och om dina rättigheter på https://www.fontana.se/integritetspolicy/