COOKIES

Fontanas användning av cookies

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Fontana eller från våra partners och sparas på din enhet enligt nedan: Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på våra webbplatser och i våra tjänster, (såsom i vårt nyhetsbrev), Nedan förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Se även Fontanas dataskyddspolicy vad gäller hantering av dina personuppgifter.

Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig. Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster bättre för dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:


Nödvändiga cookies är nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.

Hur kan du kontrollera Fontanas användande av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Hur använder vi uppgifterna?

Rättslig grund

Fontana har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan. För denna behandling utgör intresseavvägning rättslig grund. Fontana har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Fontana kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.

Lagringstider

Dina personuppgifter används för detta ändamål i upp till sex (6) månader efter avslutat ärende, därefter upphör behandlingen. Om dina personuppgifter (namn och e-post) inte behövs för något annat ovan angivet ändamål med längre lagringstid, raderas dem.

Dina rättigheter

Fontana har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som framgår ovan utan att du i sådant fall först får information om det. Fontana använder inte någon form av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).
Du kan när som helst vända dig till Fontana vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter (info@fontana.se). Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag, d.v.s. tillgång till dina lagrade personuppgifter. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.
Vidare har du rätt att framställa följande önskemål: 1) om du anser att dina registrerade personuppgifter hos oss är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse 2) rätt att begära radering av dina uppgifter 3) rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter 4) rätt att begära överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet) till annan tjänsteleverantör i ett allmänt använt maskinläsbart format. Om du hör av dig till info@fontana.se kommer din begäran att prövas och om befogat utför vi då den åtgärd du begärt, i den utsträckning vi har möjlighet till det.
Dessutom har du även rätt att invända mot vår behandling (som beskrivits ovan) av dina personuppgifter.

Klagomål

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av Fontanas behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, tel: 08 657 61 00).