SPONSRING OCH VÅR HUVUDPARTNER

Vår vision är att bidra till en godare värld för alla. Vår Medelhavsmat är ett sätt, ett annat är att stödja projekt som gör gott. Att medverka till barn och ungas hälsa genom rörelseglädje ligger oss varmt om hjärtat. Därför har vi sedan 2008 sponsrat Trollbäckens IP (Fontanahallen) och Hanvikens sportklubb.

Tillsammans med Hanvikens SK har vi skapat Fontanafonden som gör det möjligt att söka ekonomiskt stöd för barnets aktivitet om det behövs. Vi ser fram emot att fortsätta verka för en godare värld både i det stora och det lilla.

Invigning av Fontanahallen 2008

Invigning av Fontanahallen 2008

Vår sponsringspolicy

Större sponsringsåtagande måste vara direkt kopplade till relationsskapande och försäljningsfrämjande aktiviteter som ger mätbar resultateffekt. Vi ger inte bort produkter som gåvor eller promotion.

Checklista & POLICY för sponsring

Vi får många förfrågningar och förslag på samarbeten av olika slag. Vi använder följande checklista när vi utvärderar potentiella samarbeten:

Var och hur söker jag för sponsorskap?