SponsRING

Fontanas vision är en Godare värld för alla och därför vill vi genom våra sponsringsåtaganden bidra med kunskap kring vårt ansvarstagande för en värld som både smakar och gör gott – för djur, natur och människan.

Samarbetena är noga utvalda för att skapa förutsättningar till goda relationer med våra målgrupper, ökat intresse och engagemang för vår verksamhet, samt nya affärer med dem vi möter på vägen.Vi sponsrar inte privata tillställningar och prioriterar samarbeten som är kopplade till mat.

Vår sponsringspolicy

Större sponsringsåtagande måste vara direkt kopplade till relationsskapande och försäljningsfrämjande aktiviteter som ger mätbar resultateffekt. Vi ger inte bort produkter som gåvor eller promotion.

Checklista för sponsring

Vi får många förfrågningar och förslag på samarbeten av olika slag. Vi använder följande checklista när vi utvärderar potentiella samarbeten:

Var och hur söker jag för sponsorskap?