DESIGN TÄVLING REGLER & VILLKOR

Tävlingsansvarig och arrangör är:

Läs igenom tävlingens regler och villkor nedan innan du går vidare till anmälningsverktyget. Genom att delta i tävlingen samtycker och godkänner du gällande tävlingsvillkor och det går inte att ångra efter inskickat bidrag.

Fontana food AB, Studiovägen 6, Tyresö
Tel: 08-448 71 00

FONTANA FOLKDESIGN REGLER & VILLKOR

Läs igenom tävlingens regler och villkor nedan innan du går vidare till anmälningsverktyget. Genom att delta i tävlingen samtycker och godkänner du gällande tävlingsvillkor och det går inte att ångra efter inskickat bidrag.

När du skickar in ditt bidrag skall:

För alla relaterade tvister som orsakas av brott mot ovanstående garantier, ska all rättsligt ansvar bäras av deltagarna själva och har inget att göra med Fontana.
När bidraget har lämnats in under tävlingsperioden anses deltagaren ha samtyckt till och följt tävlingens relevanta regler. Deltagaren är ansvarig för att lösa eventuella tvister som orsakats av deltagarens brott mot detta avtal, och deltagaren är skyldig att kompensera för eventuell skada som orsakats Fontana.

Rättigheter

Tävlingsjury

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar till oss i ditt tävlingsbidrag. Uppgifterna behövs för att göra en rättvisande bedömning av tävlingsbidragen samt för att kommunicera med dig. Genom att godkänna tävlingsreglerna godkänner du följande behandling av personuppgifte
Ta kontakt via designtavling@fontanafood.se för mer information kring hur Fontana hanterar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.