Frågor och svar över oro om antibiotika-resistans och Halloumiproduktion
FRÅGOR OCH SVAR ÖVER ORO OM ANTIBIOTIKA-RESISTANS OCH HALLOUMIPRODUKTION

Frågor och svar över oro om antibiotika-resistans och halloumiproduktion

1. Finns det risk att Fontanas halloumi kan innehålla antibiotika?

Nej! All halloumi från Fontana är garanterat antibiotikafri.

Mjölken kontrolleras noggrant av vår leverantör vid inleverans av mjölk för att säkerställa att det inte finns något spår av antibiotika i mjölken som används i vår halloumiproduktion.

2. Vad gör vi på Fontana för att kvalitetssäkra vår halloumiproduktion?

Vi kräver av alla våra producenter att de har en externt granskad kvalitetscertifiering av internationell standard; BRC, ISO eller motsvarande. Kontroll av antibiotika i mjölken är en viktig del av det kvalitetssystemet. Vi besöker vår leverantör på Cypern många gånger per år för att utveckla vårt kvalitetsarbete.

 Fontanas leverantör följer EU:s lagstiftning angående användning av antibiotika och antibiotika skrivs endast ut av veterinär vid medicinska behov.

3. Hur arbetar Fontana med sina leverantörer i denna fråga?

Vi ställer höga krav på vår producent som ligger på samma nivå som den restriktiva antibiotikaanvändningen i Sverige.

 Det här är kraven vi ställer:

– Att vår leverantör säkrar att det inte finns risk för spår av antibiotika i mjölken.

– Att vår leverantör inte använder antibiotika i tillväxtbefrämjande eller förebyggande syfte.

– Att vår leverantör följer EU:s lagstiftning.

– Att vår leverantör är tredjepartscertifierade.

– Att vår leverantör arbetar aktivt för att minska användningen av antibiotika tillsammans med sina mjölkbönder.

4. Vad gör Fontana mer för att påverka antibiotikaanvändningen på Cypern?

Vi har en nära dialog med myndigheterna på Cypern, som själva arbetar aktivt med denna fråga och har åtgärder på plats för hur användningen av antibiotika ska reduceras.

5. Är det skillnad på hur man producerar ekologisk halloumi?

Fontana startade den första ekologiska farmen på Cypern tillsammans med vår leverantör.

Vår ekologiska halloumi tillverkas efter EU:s standard för ekologiskt jordbruk och kontrolleras av en utomstående part. På vår ekologiska farm vaccinerar man alla djur och antibiotika ges enbart i ytterst sällsynta fall. Det finns ingen risk för spår av antibiotika i någon av våra produkter.