FRÅGOR OCH SVAR KRING ORO ÖVER ANTIBIOTIKARESISTENS OCH HALLOUMIPRODUKTION

Frågor och svar över oro om antibiotika-resistans och halloumiproduktion

1. Har Cypern den högsta antibiotikaanvändningen i EU?

Ja enligt den nuvarande statistiken, men den absolut största delen av antibiotikaanvändningen går till köttproduktionen och inte till mjölkproducerande djur t.e.x kor, får och getter. Över 95 procent av all antibiotika som förskrivs på Cypern ges via munnen vilket tyder på att det främst är fjäderfä och gris som behandlas.

Statistiken som Europeiska läkemedelsmyndigheten har publicerat visar hela Cyperns antibiotikaanvändning i djurhållningen, men bara fördelat på djur i den grekcypriotiska delen. Så länge den turkcypriotiska delen inte är medräknad blir bilden inte rättvisande. När WWF pratar om antibiotikaanvändning på Cypern skiljer man inte på mjölk- och köttbönder.

Veterinärer på SLU vill nyansera Halloumi-debatten
Läs gärna mer här hur veterinärer på Sveriges Lantbruksuniversitet klargör frågan

2. Varför används antibiotika inte i så stor grad till mjölkproducerande djur?

Det finns naturliga skäl till att bönderna på Cypern inte använder mer antibiotika än nödvändigt i mjölkproduktionen. När djur ordineras någon form av antibiotika av en veterinär tas djuret ur produktion. Mjölken får inte heller säljas en tid efter behandling, precis som i Sverige. Mjölken kontrolleras på gården, i tankbilen och inför tillverkningen.

Skulle man upptäcka antibiotikakontaminerad mjölk kommer den gården att få betala dryga böter och ersätta övriga mjölkbönder för den mjölk som inte kan användas i produktionen. Det finns därför inget incitament för en mjölkbonde att ge sina djur antibiotika när de är friska.

3. Hur arbetar Fontana med antibiotikafrågan?

Våra leverantörer av mjölk har samma restriktiva krav på antibiotikaanvändning som man har i Sverige. Vi tycker att antibiotikafrågan är viktig för hela södra Europa där den främst är en utmaning inom köttindustrin.

4. Finns det risk att Fontanas halloumi kan innehålla antibiotika?


Nej! All halloumi från Fontana är garanterat fri från antibiotika. 
Mjölken kontrolleras noggrant av vår leverantör vid inleverans av mjölk för att säkerställa att det inte finns något spår av antibiotika i mjölken som används i vår halloumiproduktion.

5. Vad gör vi på Fontana för att kvalitetssäkra vår halloumiproduktion?


Vi kräver av alla våra producenter att de har en externt granskad kvalitetscertifiering av internationell standard; BRC, ISO eller motsvarande. Kontroll av antibiotika i mjölken är en viktig del av det kvalitetssystemet. Vi besöker vår leverantör på Cypern många gånger per år för att utveckla vårt kvalitetsarbete.


Fontanas leverantör följer EU:s lagstiftning angående användning av antibiotika och antibiotika skrivs endast ut av veterinär vid medicinska behov.

6. Hur arbetar Fontana med sina leverantörer i denna fråga?

Vi kräver att alla våra cypriotiska leverantörer ska se till att mjölkbönderna bedriver djurhållning med lika restriktiv antibiotikaanvändning som i Sverige. Det innebär att man inte ger antibiotika i förebyggande eller tillväxtfrämjande syfte, utan bara när djuren är sjuka och behöver det. Skulle de behöva antibiotika kan de inte leverera mjölk under behandlingen.

Det här är kraven vi ställer:

– Att vår leverantör säkrar att det inte finns risk för spår av antibiotika i mjölken.

– Att vår leverantör inte använder antibiotika i tillväxtbefrämjande eller förebyggande syfte.

– Att vår leverantör följer EU:s lagstiftning.

– Att vår leverantör är tredjepartscertifierade.

– Att vår leverantör arbetar aktivt för att minska användningen av antibiotika tillsammans med sina mjölkbönder.