INFORMATION ANGÅENDE WWFs KÖTTGUIDE 2019

WWF publicerade den 5 november sin tredje Köttguide (föregående version kom 2016), där man utöver kött även bedömer ägg, vegoproteiner som baljväxter, soja- och svampprotein samt ost utifrån dessa fem kriterier:

  1. Klimat
  2. Biologisk mångfald
  3. Kemiska bekämpningsmedel
  4. Djurens välfärd
  5. Antibiotika

Halloumi och fetaost har för första gången tagits med i rapporten. Konventionell Halloumi och Fetaost har blivit bedömd i flera kategorier som ”röd”. Enligt Köttguiden innebär det att man ska undvika eller ställa högre krav på varor i den rödlistade kategorin, eftersom det finns risk för mycket hög påverkan på planeten. Om inte företagen, som i likhet med Fontana, själva ställt större krav vad gäller djurvälfärd, antibiotika och användning av soja.

  • Vi på Fontana välkomnar WWFs granskningen av halloumi- och fetaost eftersom den sätter fokus på ansvarsfull produktion, något som alltid har varit viktigt för oss.
  • Det är viktigt att framhålla att Köttguiden bedömer hela länder och producenter av kött och ost över en kam, inte enskilda producenter av mat.
  • Om WWF enbart hade bedömt Fontanas produktion av Halloumi och Fetaost så skulle resultatet ha blivit bättre.
  • Vi på Fontana har höga krav på våra leverantörer av Halloumi och Fetaost och deras mjölkbönder gällande djurvälfärd och antibiotika.
  • Vi på Fontana är trygga med att svenska konsumenter kan fortsätta njuta av Halloumi och Fetaost, då vi ställer mycket högra krav på våra leverantörer när det gäller antibiotikaanvändning, djurvälfärd och en fortsatt hållbar utveckling.